Anuani ya Posta
Shule ya Sekondari Jifunzeni,
S.L.P 6209, Mbeya
Tanzania.

Barua pepe
jssp2008@yahoo.com

Namba za Simu:
Mkurujenzi / Mkuu wa shule: +255 754 645 975
Makamu Mkuu wa shule:      +255 754 543 934
Wataaluma:                        +255 762 396 144 / +255 753 625 924 

Mawasiliano
Tuachie Ujumbe
 

Imetengenezwa na: Msuha Alexander
© 2022 Shule ya Sekondari Jifunzeni, Mbeya. Haki Zote Zimehifadhiwa